Wymagania Edukacyjna

Biologia kl. 5

Biologia kl. 7

Biologia kl. 8

Biologia kl. III gim.

Chemia kl. 7

Chemia kl. 8

Chemia kl. III gim.

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. 8

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. III gim.

Edukacja wczesnoszkolna kl. 1 Ibr.

Edukacja wczesnoszkolna kl. 1 Pał.

Edukacja wczesnoszkolna kl. 2

Edukacja wczesnoszkolna kl. 3 a

Edukacja wczesnoszkolna kl. 3 b

Fizyka wymagania ogólne

Fizyka kl. 7

Fizyka kl. 8

Fizyka kl. III gim.

Geografia kl. 5

Geografia kl. 7

Geografia kl. 8

Geografia kl. III gim.

Historia kl. 4 Ibr.

Historia kl. 5 Ibr.

Historia kl. 7 Ibr.

Historia kl. 4 Pał.

Historia kl. 5 Pał.

Historia kl. 7 Pał.

Historia kl. 8 Pał.

Historia kl. III A gim.

Historia kl. III B gim.

Historia i społeczeństwo kl. 6 Ibr.

Historia i społeczeństwo kl. 6 Pał.

Informatyka kl. 1-3 Pał.

Informatyka kl. 4 Ibr.

Informatyka kl. 5 Ibr.

Informatyka kl. 6 Ibr.

Informatyka kl. 7 Ibr.

Informatyka kl. 4 Pał.

Informatyka kl. 5 Pał.

Informatyka kl. 6 Pał.

Informatyka kl. 7 Pał.

Informatyka kl. 8 Pał.

Informatyka kl. III gim.

j. angielski kl. 1 Ibr.

j. angielski kl. 2 Ibr.

j. angielski kl. 4 Ibr.

j. angielski kl. 5 Ibr.

j. angielski kl. 6 Ibr.

j. angielski kl. 7 Ibr.

j. angielski kl. 1 Pał.

j. angielski kl. 2 Pał.

j. angielski kl. 3 Pał.

j. angielski kl. 4 Pał.

j. angielski kl. 6 Pał.

j. angielski kl. 7 Pał.

j. angielski kl. 8 Pał.

j. angielski kl. III gim.

j. niemiecki kl. 7

j. niemiecki kl. 8

j. niemiecki kl. III gim.

j. polski kl. 4 Ibr.

j. polski kl. 5 Ibr.

j. polski kl. 6 Ibr.

j. polski kl. 7 Ibr.

j. polski kl. 4 Pał.

j. polski kl. 5 A Pał.

j. polski kl. 5 B Pał.

j. polski kl. 6 Pał.

j. polski kl. 7 Pał.

j. polski kl. 8 A Pał.

j. polski kl. 8 B Pał.

j. polski kl. III A gim.

j. polski kl. III B gim.

Matematyka kl. 4 Ibr.

Matematyka kl. 5 Ibr.

Matematyka kl. 6 Ibr.

Matematyka kl. 7 Ibr.

Matematyka kl. 4 Pał.

Matematyka kl. 5 Pał.

Matematyka kl. 6 Pał.

Matematyka kl. 7 Pał.

Matematyka kl. 8 Pał.

Matematyka kl. III A gim.

Matematyka kl. III B gim.

Muzyka kl. 4-7 Ibr.

Muzyka kl. 4 Pał.

Muzyka kl. 5 Pał.

Muzyka kl. 6 Pał.

Muzyka kl. 7 Pał.

Muzyka kl. III gim.

Plastyka kl. 4

Plastyka kl. 5

Plastyka kl. 6

Plastyka kl. 7

Przyroda kl. 4 Ibr.

Przyroda kl. 6 Ibr.

Przyroda kl. 4 Pał.

Przyroda kl. 6 Pał.

Religia kl. 1 Ibr.

Religia kl. 2 Ibr.

Religia kl. 4 Ibr.

Religia kl. 5 Ibr.

Religia kl. 6 Ibr.

Religia kl. 7 Ibr.

Religia kl. 1 Pał.

Religia kl. 2 A Pał.

Religia kl. 2 B Pał.

Religia kl. 3 Pał.

Religia kl. 4 Pał.

Religia kl. 5 A Pał.

Religia kl. 5 B Pał.

Religia kl. 6 Pał.

Religia kl. 7 Pał.

Religia kl. 8 Pał.

Religia kl. III A gim.

Religia kl. III B gim.

Technika kl. 4

Technika kl. 5

Technika kl. 6

Wiedza o społeczeństwie kl. 8 A

Wiedza o społeczeństwie kl. 8 B Pał.

Wiedza o społeczeństwie kl. 8 B

Wiedza o społeczeństwie kl. III A gim.

Wiedza o społeczeństwie kl. III A gim

Wiedza o społeczeństwie kl. III B gim.

Wychowanie fizyczne kl. IV-VII Ibr.

Wychowanie fizyczne kl. 4 Pał.

Wychowanie fizyczne kl. 5 Pał

Wychowanie fizyczne kl. 5 Pał.

Wychowanie fizyczne kl. 6 Pał.

Wychowanie fizyczne kl. 7 Pał.

Wychowanie fizyczne kl. 8 A Pał.

Wychowanie fizyczne kl. 8 B Pał.

Wychowanie fizyczne kl. III gim.